O projektu

V rámci aktivit na projektu Ondrášovo byla na jaře roku 2007 vypracována Vyhledávací studie, která mapuje místa působení zbojníka Ondráše na území Euroregionu Těšínského Slezska. Toto mapování míst prováděli známí umělci z divadelních a hudebních kruhů a znalci legend o Ondrášovi, Renata Putzlacher a Tomáš Kočko. Pro své šetření použili dostupnou literaturu, internet a terénní výzkum, kdy všechna místa osobně navštívili a nafotili.

Cílem jejich studie bylo vyhledat místa, která jsou spojena s legendou o zbojníku Ondrášovi nebo spojena s narozením či působením vědecké či umělecké osobnosti, pro kterou se stala ondrášovská legenda výraznou tvůrčí inspirací. Studie zmapovala také instituce na území Euroregionu TS , které svou činností či názvem na ondrášovskou legendu odkazují.

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci jako garant spolupráce v cestovním ruchu na území Těšínských Beskyd od počátku tohoto projektu tyto poznatky uchopila a využila k vytvoření produktu Ondrášovo a k propagaci destinace Těšínské Beskydy

Projekt od počátku využívá možnosti spolufinancování v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, ať již to bylo zprvu v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA nebo v nynější době v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika.

Parterem třinecké Regionální rady je v produktu o Ondrášovi Powiat Cieszynski, jako jedna z institucí zajišťující rozvoj cestovního ruchu na polském území .

Hlavním cílem turistického produktu Ondrášovo je především upoutat pozornost klienta, ať už individuálního návštěvníka, skupinu turistů a nebo touroperátora, k návštěvě regionu prostřednictvím výjimečného produktu, resp. produktové nabídky.

Cílem nabídky produktu Ondrášovo-Ondraszkowo je nabídnout návštěvníkovi k výběru mozaiku vzájemně provázaných zajímavostí, služeb, animací a aktivit souvisejících s legendami o zbojníku Ondrášovi a vtáhnout jej tak do vzájemné komunikace a dále jej přesvědčit k návštěvě této turistické destinace.